Warsztaty taneczne

Do dyspozycji uczestników Summer Bachata & Salsa Trip 2022 hotel oddaje:

  • klimatyzowaną salę taneczną z widokiem na morze o powierzchni 200 m2 wyposażoną w lustra oraz profesjonalne nagłośnienie.
  • 100 m2 klimatyzowanej powierzchni holu głównego przy basenie hotelowym,
  • dach hotelu na imprezy z gwiadami o powiedzchni 150 m2

Organizator i koordynatorzy wyjazdu zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych. Aktualne informacje dostępne są wyłącznie na stronie internetowej Summer Bachata & Salsa Trip, pod adresem https://summersalsatrip.com. W przypadku zmiany kluczowych warunków przed rozpoczęciem wycieczki, uczestnicy otrzymają wiadomość na ostatni, znany organizatorowi adres poczty internetowej. Organizator i koordynatorzy wyjazdu nie biorą odpowiedzialności za zakupione bilety lotnicze w przypadku dojazdu własnego, a także wszelkie zmiany niewynikające z ich winy, a leżące bezpośrednio po stronie hotelu lub współpracujących z nim firm.